Horsmalahti Oy

Levy- ja Teräsrakenne Horsmalahti Oy:n pääasiallinen asiakaskunta on kotimaiset sellu- ja paperiteollisuusyritykset sekä edellämainitulle teollisuudelle koneita ja laitteita valmistavat yritykset. Asiakkaiden tuotteille ja tuotantoprosesseille tyypillisiä piirteitä on hyvä laatu ja korkea jalostusaste sekä tehokkuus, luotettavuus ja kokonaistaloudellisuus. Näistä seuraa vaativia laatuodotuksia hankittaville tuotteille ja palveluille.

 
Yrityksen tarkoituksena on kehittää ja valmistaa tuotteita sekä tuottaa palveluja, jotka parhaiten täyttävät asiakkaiden tarpeet ja odotukset yrityksen kannalta taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Tavoitteemme on, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä kaikkien tuotteidemme ja palvelujemme laatuun ja halukkaita jatkuvaan, aktiiviseen liikesuhteeseen kanssamme.